Tổng kết giai đoạn 1 dự án Cua Lo Beach Villa

Dự án Cua Lo Beach Villa là dự án tỉnh và dự án đầu tiên Phú Hoàng Land là đơn vị phát triển dự án. Được sự chăm chút cho dự án, hỗ trợ công tác bán hàng từ Ban Lãnh đạo, Biệt đội 30 đã đạt nhiều thành tích trong giai đoạn 1 Cua Lo Beach Villa.

Sáng ngày 11/11/2019, Phú Hoàng Land tổng kết giai đoạn 1 Cua Lo Beach Villa. Chúc mừng các chiến binh Biệt đội 30 đã đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 của dự án:

Anh Phạm Ngọc Trường An – Chuyên viên Kinh doanh có doanh số tốt nhất Giai đoạn 1 dự án Cua Lo Beach Villa
Chị Lê Thị Mai Trinh – Chuyên viên Kinh doanh có doanh số tốt nhì Giai đoạn 1 dự án Cua Lo Beach Villa
Chị Nguyễn Thị Nghĩa – Chuyên viên Kinh doanh có doanh số tốt ba Giai đoạn 1 dự án Cua Lo Beach Villa

Với sự nỗ lực không ngừng, các anh chị đã giành được kết quả xứng đáng. Chúc các anh chị và thành viên Biệt đội 30 sẽ tiếp tục bán thật nhiều hàng trong giai đoạn 2 dự án Cua Lo Beach Villa.