Chính sách bán hàng và phương thức thanh toán

Chính sách bán hàng Lumiere Boulevard

  • Ngân hàng hỗ trợ Vay 80%, Hỗ trợ ân hạn gốc 30 tháng đến 31/12/2024, miễn lãi 24 tháng đến 30/6/2024
  • Chiết khấu 4% khi thanh Toán Chuẩn 9 Đợt
  • Chiết khấu 10% khi thanh Toán Nhanh
  • Miễn phí phí quản lý: 36 tháng
  • Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất

Phương thức thanh toán

Gồm 3 phương thức thanh toán áp dụng cho khách hàng mua căn hộ Lumiere Boulevard:

  1. Thanh toán chuẩn: khách hàng chọn thanh toán bằng vốn tự có theo tiến độ chuẩn sẽ được chiết khấu 4% trên giá trị căn hộ chưa VAT.
  2. Thanh toán nhanh: khách hàng chọn thanh toán nhanh bằng vốn tự có sẽ được chiết khấu 10% trên giá trị căn hộ chưa VAT.
  3. Thanh toán vay ngân hàng: khách hàng chọn thanh toán bằng vốn vay ngân hàng sẽ được chiết khấu 2% trên giá trị căn hộ chưa VAT.