Vui lòng click chuột vào Block trong hình bên dưới để xem mặt bằng tầng.

Mặt bằng trệt

Mặt bằng lầu 1

luxury clone