Danh mục dự án: The Diamond City

BẤT ĐỘNG SẢN LÕI KHU CÔNG NGHIỆP – ĐIỂM ĐẦU TƯ 2022

Đầu tư lõi vùng công nghiệp - FDI Đại dịch COVID-19 đã tác động mọi mặt của nước Việt Nam trong suốt 2 năm qua, chứng kiến những ảnh hưởng nặng nề từ kinh tế đến xã hội. Vì thế mà Chính phủ quyết định chú trọng nhiều hơn tới thị trường trong nước và...